PRIVACY STATEMENT PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen

Vanaf 25 Mei geldt de nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) hierin zijn wij als RAAMZEILEN.COM verplicht om aan te geven welke gegevens wij verwerken en bewaren.
Wie zijn wij:
Raamzeilen.com
De Noord 31
6001 DA Weert
Telefoonnummer: 0495-769056
E-mail : info@raamzeilen.com
Internet: www.raamzeilen.com
KvK : Roermond 12060855

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinde, kunt u hieronder lezen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Adresgegevens bedrijf
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch
Locatiegegevens
Betalingsggevens voor het verwerken van de bestelling
Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Daarnaast herkent onze webserver automatisch het IP-adres vanaf waar u onze site bezoekt.
Bovenstaande gegevens worden echter enkel opgeslagen mits u een bestelling plaatst of een contactformulier invult via onze website.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk zijn voor :
– het maken van offertes
– te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen
– sluiten en uitvoering van de overeenkomst
– offerte aanvragen of bestelling te plaatsen bij de leverancier of andere opdrachtnemer
– factureren
– het afleveren van orders
– het tot stand brengen van directe communicatie
– sollicitatieprocedure

Bewaargegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij u gegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact verwijderen.
Indien wij een offerte ontvangen hebben maar wij geen klant van u zijn geworden zullen uw persoonsgegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact worden verwijderd.
Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU. Raamzeilen .nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.
Met de “derden” waar Raamzeilen.nl gebruik van maakt om zijn diensten te kunnen leveren zijn de nodige verwerkingsovereenkomsten tot grondslag

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Raamzeilen.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@raamzeilen.nl

Cookies
Raamzeilen.com maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:
Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytics cookies : . maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Raamzeilen.com inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield
Bij raamzeilen.com worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Meldplicht datalekken
Raamzeilen.com zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar
U mag Raamzeilen.com vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen.
Ook kunt u Raamzeilen.nl verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@raamzeilen.nl
Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken.Raamzeilen.nl zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.
Wijzigingen
Raamzeilen.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bv vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in home van de website info@raamzeilen.com

Contact Info

De Noord 31 6001 DA Weert

Telefoon: 0495-769056

(of +31 495 769056)

Email: info@armadaoutdoorliving.com

Din - Vr:      van 09.00 tot 17.00

Za:     geopend op afspraak

Zo - Ma: gesloten

Waarom kiezen voor ons?

  • SCHERPE PRIJZEN
  • MEER DAN 20 JAAR ERVARING
  • SNELLE LEVERTIJD
  • HOGE KWALITEIT
  • VAKKUNDIG MAATWERK
  • UNIEK SHUIFGORDIJNSYSTEEM

Copyright © 2023 Armadaoutdoorliving.com ©  - Alle rechten voorbehouden